Varför ska det egentligen finnas förardrivna truckar?

Varför ska det egentligen finnas förardrivna truckar?

Mitt under intervjun ställer Josef Bugariju, Lindes servicemarknadschef, frågan. Den är inte bara intressant i sig. Den symboliserar också det systemskifte, rentav revolution, som är på gång inom materialhantering.


Profil

Vi står inför ett paradigmskifte inom materialhantering. Det vill säga en genomgripande förändring där nya tankar och metoder successivt tränger under det som varit förr, det traditionella.

– Det kan ta lite tid, men inte längre än två år. En industriell revolution tar inte 10-20 år nuförtiden. Det går fortare eftersom vi har digital teknik, ett snabbare sätt att utbyta tankar och idéer och är öppnare för att genomföra det nya, säger Josef Bugariju.

I mitten av september i år anordnades den första Service Saleskonferensen någonsin inom Linde. En händelse lika symbolisk som frågan i rubriken. Dels för att den tydligt markerar att försäljning och service hör nära samman, dels för att den tog avstamp i det som kommer att vara fokus i branschen i framtiden – Intralogistics.

– Intralogistics är ett koncept som handlar om automation och om att vi går från att vara en truckleverantör till att bli en systemleverantör. Vi kommer att sälja en helhetslösning, där trucken ingår som en del. Josef fortsätter:

– För att lyckas måste man, som vi, ha ett brett sortiment. Ett sortiment som till hög grad måste kunna kundanpassas. Det är inget problem för oss, eftersom vi redan idag kundanpassar en mycket stor del av våra truckar. För oss som har ett brett sortiment, bli det lättare att kundanpassa systemleveranserna och sälja helhetslösningar.

– Det här kommer att ta ordentlig fart när marknaden börjar köpa den här idén. Och som sagt, alla stora steg går snabbare numera. Framgången bygger inte bara på att marknaden anammar Intralogistics utan även på att Linde anpassar sig organisatoriskt till det nya sättet att sälja och serva.

– Vi ska bygga en organisation som kan automation och systemleveranser.

Det kommer att kräva en ny kategori av systemingenjörer och tekniker som kan arbeta tillsammans med mekanikerna, som även i fortsättningen kommer att ha en viktig roll.

Den enskilda trucken kommer i framtiden att ingå i en integrerad lösning där automation står i fokus. I helhetslösningen ingår bland annat service, underhåll, logistik, konsulttjänster och säkerhet.

– För att leverera fullt ut är det mycket troligt att vi ingår partnerskap med specialister inom olika områden, säger Josef. Han märker att efterfrågan på Intralogistics ökar.

– Stora företag börjar fråga efter helhetslösningar. De vill kunna koncentrera sig på sin ”core business” och överlämna driften och det affärsmässiga kring sin truckflotta till en driven samarbetspartner. För att hantera Intralogistics står service och eftermarknad inför en jätteutmaning. Inom Linde är Sverige ett pilotland för Future Service Engineer Education, en helt ny struktur för framtida utbildning av servicetekniker.

– Framtidens servicetekniker måste ha systemkunskap, kunna både hårdvara och mjukvara. Den kompletta serviceteknikern kommer ändå inte att finnas, därför kommer vi också att utbilda specialister, olika typer av ingenjörer med sina expertområden.

Vi kommer att börja med certifiering i olika steg, vilket gör att man även som servicetekniker har en tydligare karriärväg inom företaget.

 
Kategorier

Eftermarknad Innovation; Tredjepartslogistik