Stratos – simuleringsverktyget som skapar effektivare lagerflöden

Stratos – simuleringsverktyget som skapar effektivare lagerflöden

Vill du optimera och effektivisera ditt lager? Då har du stor nytta av Stratos, ett simuleringsverktyg som skapar och testar olika scenarier vid en lagerverksamhet – och visar på förbättringar. Både små och stora företag kan effektivera sin lagerverksamhet, säger David Måsegård, affärsområdeschef för Systems på Logent.


Arbetsmiljö

Logent är ett logistikföretag med ett brett utbud av tjänster för logistikintensiva företag. Ett av Logents affärsområden är System och här ingår Stratos, som Logent har licensen för i Sverige.
    – Vi samarbetar med Linde och är med som experter på Stratos till exempel vid större affärer eller när kunden har behov av en grundlig genomgång av sin lagerverksamhet, förklarar David Måsegård.

Vad innebär då Stratos – och vad får kunden ut av det kraftfulla simuleringsverktyget?


    Stratos kan delas in i två huvudområden:
    • LAYOUT OCH DESIGN. Med färdiga moduler kan man skapa ett nytt lager, ett befintligt lager eller en ombyggnation. Eftersom Stratos är modul­baserat kan man tillsammans med kunden skissa på en tänkt layout. Layouten och designen kan visas både i 2D och 3D.
    – Vi kan jobba med all tänkbar utrustning i lagret och ta med det i layouten. Vi tittar också på gångbredder, höjdbredder och andra mått som påverkar hur lagret kan effektiviseras.


    • SIMULERING. Stratos föreslår den mest gynnsamma dimensioneringen av truckar. hanteringsutrustning och resurser för att uppnå en effektiv lagerhantering.
    – En unik funktion är att verktyget simulerar och jämför olika flöden för att upptäcka flaskhalsar innan de uppstår, berättar David Måsegård. I simuleringen kan vi också titta på hur olika truckar kör, nyttjandegrad och andra faktorer.
    Han fortsätter:
    – Utifrån simuleringarna och de analyser vi gör kan vi med verktyg­ets hjälp skissa på ett nytt upplägg där vi ändrar flödet och gör en ny simulering. Med den som underlag kan vi sedan föreslå förbättringar för kunden. Syftet är att skapa effektiva flöden som ökar produktiviteten.
     – Låt oss säga att en kund säger att han behöver tolv truckar i lagret. Den inputen från kunden tar vi med i vår simulering. Kanske kommer vi med verktygets hjälp fram till att det endast behövs elva truckar i lagret om det designas på rätt sätt.


Vilken nytta har kunden mer av samarbetet mellan Logent och Linde?
    – Vårt samarbete innebär ett mervärde för kunden. Tillsammans visar vi och Linde på trucken som en av flera funktioner i ett större sammanhang, själva lagerprocessen. När trucken fungerar på bästa sätt i den processen bidrar det till att produktionsflödet blir effektivare.
    – Vi och Linde erbjuder ett helhetstänkande kring lagerhantering. Det innebär att vi kan möta kunden på ett bra sätt och på det viset fördjupa relationen.
Kategorier

Arbetsmiljö Ergonomi Lager Miljö Säkerhet