Ständiga förbättringar är ett mantra för oss

Ständiga förbättringar är ett mantra för oss

Med nästan 30 års erfarenhet av validering, testning och utveckling av truckar har Hans-Jürgen Wenzel en enorm kunskap inom dessa områden. Som representant för Lindes ägare KION är han stationerad i Aschaffenburg, Lindes huvudkontor i Tyskland. För Bättre Upp berättar han om testprocessen – och om hur de 110 medarbetarna på testningsavdelningen inte vill att ”deras” truckar ska säljas.


Säkerhet

Hur är testprogrammet på Linde uppbyggt?

– Det är en lång och noggrann process. När vi får ett projekt på vårt bord tar vi reda på alla specifikationer och alla fakta; alltså vad projektet inne­håller i form av komponenter, mjukvara och annat. Vi gör en produktplanering över hur många truckar som ska testas och från vilka faser i projektet de ska tas. Vi gör också en beskrivning av testförfarandet vad som ska göras samt när och hur det ska ske. Varje fas utvärderas noga.

Vad är testerna i huvudsak inriktade på?

– Pålitlighet, hållbarhet, funktionalitet och hur trucken uppför sig i olika situationer. Vi testar i princip allt, men framför allt huvudkomponenter som mast, chassi och transmission. Säkerhet är givetvis centralt och här gör vi tester genom att till exempel skapa fel i mjukvaran för att under­wsöka vad som kan hända vid misstag eller ett inbyggt fel. Utifrån de svar vi får utvecklar vi funktionen. Vi samlar hela tiden information om trucken för att kunna göra förbättringar och förändringar. Ständiga förbättringar, det är något av ett mantra för oss.

Hur jobbar ni med fälttester?

– Det är en kombination av våra egna krav och feedback från kunderna som leder fram till att en truck godkänns. Vi jobbar med flera utvalda kunder som testar våra truckar skarpt i sina verksamheter. I vissa applikationer kan det handla om testperioder på 12-18 månader. Där till ska man lägga de cirka 800 timmar som truckarna går på testbanan här utanför. De testerna görs av våra egna förare och är framför allt fokuserade på den tekniska utrust­ningen och hur trucken beter sig. De sista tekniska justeringarna brukar göras cirka ett år före lansering. 

Ni har även lagar och riktlinjer att ta hänsyn till?

– Absolut. Vi kan göra hur många krocktestar, falltester och simulationer som helst; om de lagliga kraven, till exempel CE-märkning, inte är upp­fyllda kan vi inte lansera trucken på marknaden.

Skiljer sig Lindes tester från konkurrenternas?

– Det vet jag inte, men vi kan uppskatta vad de gör och vad de inte gör när det gäller testning och validering. Om och hur vi är unika är svårt att säga, det jag vet är att vi gör ett mycket noggrant jobb och presterar på toppnivå. Medarbetarna här blir ett med sina truckar, faktum är att de identifierar sig så starkt med truckarna att de knappt vill att de ska säljas.

Vad händer om en truck inte godkänns?

– Vi misslyckas aldrig (skratt). 100 procent av truckarna godkänns och det beror på många faktorer, bland annat vår långa erfarenhet av att bygga kvalitetsprodukter. Visst förändrar vi detaljer under testprocessen, men det är alltid för att en produkt ska bli mer funktionell, säker och bekväm. 

Framtiden, hur ser den ut inom validering och testning?

– Det kommer att bli mer elektronik i truckarna, för vår del innebär det att vi kommer att ha fler elektronikingenjörer anställda. Vi kommer att jobba mer med simulationer än idag och kommer att starta ännu tidigare med att testa och analysera truckens uppförande. Det gör att vi inte blir beroende av att ha en färdigbyggd truck för att göra tester. Idag tar det åtta-tio år att utveckla en färdig produkt, i framtiden kommer det att gå betydligt fortare.

Linde testar truckarna anläggningen i Aschaffenburg.

Linde testar truckarna anläggningen i Aschaffenburg.

Linde testar truckarna anläggningen i Aschaffenburg.

Linde testar truckarna anläggningen i Aschaffenburg.

Linde testar truckarna anläggningen i Aschaffenburg.

Linde testar truckarna anläggningen i Aschaffenburg.
Kategorier

Innovation; Säkerhet Utveckling