Röststyrd plockning och väloljad logistik i ett av Sveriges största lager

Röststyrd plockning och väloljad logistik i ett av Sveriges största lager

Chipsavdelningen på Dagabs lager i Jordbro är välfylld så här inför fotbolls-VM. Temporärt, förstås, eftersom varorna snart ska ut till butik. Ett jättelager kräver förstås en stor truckflotta och många truckförare. I Jordbro och på Dagabs lastbilar sköts distributionen av 450 truckförare och 350 truckar.


Case

Med sina 60 000 kvadratmeter är Dagabs lager i Jordbro ett av de största i Sverige. Här hanteras 110 000 kollin per dag med kolonialvaror. Dagabs affärsidé är att bidra till att öka butikers försäljning genom effektiva och anpassade logistiklösningar. En del i kedjan är den hantering som sker i Jordbro, där 5 000 pall om dagen skickas ut till Willys, Hemköp, PrisXtra och Tempo i norra Sverige.

 Varuflödet är med andra ord enormt, och lika viktigt som det är att leveranserna till butiken sker i tid, är det att hanteringen i lagret fungerar smärtfritt. Varorna befinner sig i lagret så kort tid som möjligt, säger logistikern Stefan Björk, som visar oss runt. Färskvaror, till exempel, kommer till oss samma dag som de ska säljas. Här plockar vi ihop en butiks kompletta order och skickar den vidare med lastbil. 35 procent av det som går ut är helpall, medan resten plockas ihop utifrån butikens order.


För ett år sedan blev Linde en del av Dagabs distribution. Ett nytt avtal tecknades som innebär att Linde köpte hela Dagabs truckflotta, varvid Dagab hyr tillbaka alla truckar i ett funktionsavtal. Truckparken byts ut löpande enligt en utbytesplan. I avtalet ingår service, reparationer, batterier och laddare samt tre servicetekniker på plats i Jordbro. Tack vare avtalet slipper vi stora investeringskostnader plus kostnaden för att hålla en egen verkstad, säger Stefan Björk. Förutom bra produkter har Linde en organisation utan många mellanled. Det gör att det är enkelt att skapa och upprätthålla relationer.


I serviceverkstaden görs alla typer av truckreparationer. Den vanligaste är att byta hjul, förklarar Johan Siewertz, serviceansvarig. Det är lastbanden på pallar och kollin som ställer till det. Trucken kör över ett plastband, bandet fastnar i hjulet och skär in i hjul och lager. Då hamnar trucken hos oss. Dagab internutbildar alla sina nya truckförare plus semesterpersonal. Förarna är skickliga och organisationen välsmord, det märks när vi går runt i lagret.
Många av truckarna är utrustade med RDS, ett radiodatasystemet, som sköter buffertlagret med helpallsplock och påfyllning av plockplats. Autoorder är ett system för automatisering av butikernas påfyllning av varor. Med autoorder sker beställningen av varor med automatik från butik till Dagab. Systemet tillämpas i samtliga Willysbutiker och i alla egenägda Hemköpsbutiker. Autoorder frigör personalresurser i butiken för andra uppgifter än varubeställningar och varuflödet effektiviseras. Det innebär också att hanteringen hos Dagab blir effektivare.


Ett annat system som är på väg att bli standard hos Dagab är ”Pick to voice”, eller röststyrd plockning. Utrustade med headset och röst-terminal kan truckförarna via röstkommandon ta emot och verifiera uppdrag ute i lagret.
Det här är en teknik som växer stort, säger Stefan Björk. Fördelarna är många. Plockningssäkerheten förbättras, men även ergonomi och säkerhet. I och med att traditionella plocklistor ersätts av headset och röstkommandon är truckföraren rörlig och har händerna fria.

Stefan Björk på Dagab

Stefan Björk på Dagab

Dagabs lager med Lindetruckar

Dagabs lager med Lindetruckar

Dagabs lager med Lindetruckar

Dagabs lager med Lindetruckar




Kategorier

Lager Teknik Truckar