Pure Motion – så fungerar det  i praktiken

Pure Motion – så fungerar det i praktiken

Rädda miljön. Spara resurserna. Skydda människan. Det är syftet med Linde Pure Motion, en fortsättning och sammanfattning av Lindes framgångsrika arbete med människa och miljö. Allt grundar sig på hur vi konstruerar våra truckar, säger Göran Nylén, teknisk chef på Linde.


Arbetsmiljö

Vad kan vi göra för att minska miljöpåverkan, spara energi och skapa en bra arbetsmiljö för truckförarna? Det där är en fråga som finns med redan på utvecklingsstadiet när nya Lindetruckar ska konstrueras. Svaren leder fram till konkreta åtgärder och lösningar inom teknik, ergonomi och design som är bra för människa och miljö.
    – Att spara resurser handlar om att hantera energi på rätt sätt, säger Göran Nylén. På våra nya truckar har vi en ny konstruktion på elsidan. Det är nära från batteri till den punkt där elen förbrukas. Det innebär att vi slipper långa kablar i trucken.
    Starka vibrationer är ett stort obehag för truckförarna. Det har Linde löst genom att avvibrera sina motvikstruckar, till exempel 39X-serien (H20-H50) och 386-serien (E14-E20).
    – Mast, drivaxel och styraxel är gummiupphängda och skilda från resten av chassit. Det innebär att vibrationerna reduceras avsevärt.
    Det görs kontinuerligt mätningar och undersökningar av vibrationer i truckar. Mätningarna sker under en särskild tidscykel, ofta ett åtta timmar långt arbetspass.
    – Om vibrationerna överskrider vissa gränsvärden får truckföraren inte köra ett fullt arbetspass, utan bara tre-fyra timmar därför att han utsätts för vibrationer. Det innebär att ett företag måste ta in mer folk för att kunna utnyttja truckparken till hundra procent, förklarar Göran Nylén.
    Lindes truckar har visat lägre värden än konkurrenterna vid vibrationsmätningar. Det samma gäller vid mätning av utsläpp av koldioxid och andra emissioner från förbrännings-motorer.  
    – Våra förbränningsmotorer är utrustade med en unik varvtalsregulator och en elektronisk styrd transmission. Det gör att motorerna inte går på högre varvtal än nödvändigt och att de har högre verkningsgrad än motorer med konventionell transmission, säger Göran Nylén.
    Och vilken nytta har kunden av det?
    – Avgaserna är cirka 15 procent mindre, utsläppen av partiklar är lägre och bränsleförbrukningen minskar. Förr brydde man sig inte så mycket om hur mycket diesel en truck drog. Men nu, med höga bränslepriser, kan ett företag spara stora pengar på en energieffektiv truckpark.
    – Den höga verkningsgraden gör att truckarna förbrukar mindre energi, och alltså sparar resurser. Miljön påverkas mindre eftersom utsläppen blir lägre. Och truckföraren har tack var vår lösning med vibrationsdämpning en bättre arbetsplats.
    Pure Motion fungerar i praktiken. Om nu någon trodde något annat.
Kategorier

Arbetsmiljö Miljö Teknik Utveckling