Priset är skillnaden – då måste logistiken fungera perfekt

Priset är skillnaden – då måste logistiken fungera perfekt

”Vår logistiska funktion är en avgörande länk i varuförsörjningen till varuhusen.” Meningen står på Runsvengruppens hemsida. Det är om detta det här reportaget ska handla. Om logistik, precision, noggrannhet – och en stor portion nytänkande.


Case

Håkan Egerborn är logistikchef på Runsven­gruppen. För två år sedan slutade han på samma position inom Expertkedjan för att tjäna sitt levebröd i Skänninge. Handplockad får man förmoda. För under de tre timmar han visar oss runt på det 50 000 m2 stora centrallagret i det lilla samhället några km från Mjölby förstår vi att det Egerborn inte vet om logistik antagligen inte är värt att veta.


    Först, lite siffror för att sätta referensramarna.
1 100-1 400 pallar lämnar lagret varje dag. Cirka 500 bilar tas emot varje månad. På ett år lossas 2 200 containers av varierande storlek. På lagret finns cirka 50 000 pallar att hålla reda på kopplat till bland annat inköpsorder och bäst-före-datum. Varje pall kan följas under logistikflödet, från godsmottagning till dess att den levereras till varu­huset. Så, nu kan vi börja.
    Maskinparken består av höglyftare, skjutstativtruckar och plocktruckar. Här finns också automatiska truckar av ett konkurrerande fabrikat till Linde. De långgafflade truckarna i parken kan ta två pallar i rad, medan övriga kan ta två pallar ovanpå varandra,
    Lagret består av tre plocklager. Dessa försörjs med pallar från fjärrbuffertlagret som ligger längst bort i lagerlokalerna och även är det största med sina 11 meter i takhöjd.
    – Truckförarna har sina speciella plockrundor. Alla golvlägen är plocklägen, medan lägen i nivå två och uppåt är buffertlagen, berättar Håkan Egerborn.


    Vi befinner oss på gränsen mellan den andra och tredje lagerlokalen. En Linde R16X glider förbi, medan en annan Lindetruck lastar upp pallar på bandet som går fram till automatiska inplastningsmaskinen.
    Lager tre är ett av de första rullagren i Sverige. Det består av 128 rullfack i två nivåer som är direkt anslutna till utlastningen. I varje fack finns det plats för 16 helpallar. Varje fack innehåller pallar som ska till ett och samma varuhus.
    När föraren ska placera pallen i lagret, skjuter han ut en etikett, blir anvisad en plats i lagret, kör pallen till anvisat utrymme och kvitterar den interna leveransen mot en checksiffra vid ställaget.
    Vid utleveransen anvisas chauffören till den lastkaj som ligger exakt framför det rullfack där hans varor finns. Föraren lånar en truck (truck­tillstånd krävs) och lastar in pallarna i bilen.
    – Nästa steg är att vi ska förse chauffören med en scanner, så att han eller hon kan skjuta av
etiketterna på pallarna. På det viset blir vi helt säkra på att rätt pall hamnar på rätt bil, säger Håkan Egerborn.


    I fjärrbuffertlagret längst bort i lageranläggningen finns 27 744 pallplatser. Härifrån förses plocklagren med varor.
    – Här sker vår effektivaste godshantering, säger Håkan Egerborn, inte helt utan stolthet.
    Lagret är 11 meter högt och består av sex
nivåer. Det är ingenting, inte mot det lager som finns i Runsvengruppens framtidsplaner.
    – Om cirka tre år kanske vi bygger ett kranlager. Det kommer att bli 35 meter högt och betjänas av automattruckar. Inget är bestämt, men vi ser över möjligheterna och förbereder oss.
    Det är viktigt för Runsven att ha låga logistikkostnader för att påverka utpriset på varorna i varuhusen.
    – Utvecklingen inom logistiken går mycket fort. Vi har mycket att vinna på att ha en logistikfunktion på rätt nivå, med rätt teknik och rätt kostym.

Har vi bra logistikflöden, då har vi också bra lönsamhet.

Då kan vi leva upp till det vi säger i vår marknadsföring – att priset är skillnaden.

Linde truck hos Runsvensgruppen

Linde truck hos Runsvensgruppen

Håkan Egerborn samtalar med nöjd Linde truckförare

Håkan Egerborn samtalar med nöjd Linde truckförare

Kontakta Patrik Andersson om du vill veta mer

Ring Patrik Andersson 070-652 04 32

lang.get('article.contact.email', Patrik Andersson) patrik.andersson@linde-mh.se
Kategorier

Lager Truckar