Mina truckar 2.0 – total överblick över alla kostnader för varje truck

Mina truckar 2.0 – total överblick över alla kostnader för varje truck

Nu lanseras den nya versionen av Lindes unika kundportal minatruckar.se. Den stora nyheten är att Linde Fleet Control är integrerad, vilket gör att kunden får en helt komplett överblick över status och kostnader för sin truckpark. – Kombinationen med kundportal och Linde Fleet Control är unik. Nu kan vi erbjuda våra kunder en plattform för all truckinformation, säger Karl Johan Lindahl, marknadschef på Linde.


Service

Nu lanseras den nya versionen av Lindes unika kundportal minatruckar.se. Den stora nyheten är att Linde Fleet Control är integrerad, vilket gör att kunden får en helt komplett
För drygt ett år sedan lanserade Linde den första versionen av minatruckar.se på Logistik & Transport i Göteborg. Portalens innehåll och funktioner mottogs positivt och har hjälpt många kunder att enkelt få viktig information om truckarna – hur av­talen ser ut, vilka truckar som reparerats, kostnadsuppföljning för varje truck, specialanpassningar och så vidare.

    När den första versionen släpptes var Linde Fleet Control under utveckling. Nu är den klar och integreras i version 2.0 av minatruckar.se.
    – Linde Fleet Control är integrerad i rapport- och analys­delen av portalen. Därigenom kan man få fram kopplade diagram genom att kombinera en större mängd data med varandra än som var möjligt tidigare. Kunden får en ännu bättre överblick över truckflottan och kan bedöma effektivitet och produktivitet mer grundligt, säger Karl Johan Lindahl.

    Tack vare Linde Fleet Control får kunden kontroll på antal drifttimmar, vilken förare som kört trucken och hur många timmar per dygn trucken går jämfört med möjligt antal timmar. Funktionen ger underlag för att göra truckflottan effektivare. Den innehåller även en krocklogg som kan matchas med
kostnadsuppföljningen över kundskador.
– Man kan säga att den nya versionen är som ett kundskrivbord med information om allt från hela flottan och enskild truck till servicekostnader, utnyttjandegrad och kostnader för leasing
eller rental. Man kommer också att kunna extrapolera kost­nader, det vill säga räkna framåt i tiden med stöd av den info som finns. Vid halvårsskiftet kan man räkna ut vad trucken kommer att ha kostat vid nästa årsskifte.
    Liksom tidigare har varje kund ett användarkonto med login och lösen som leder vidare till kundens egen sida på minatruckar.se När kunden loggar in laddas information från flera databaser upp på sidan, förklarar Karl Johan Lindahl.
    Med version 2.0 av minatruckar.se öppnar sig helt andra möjligheter för kunden att ha överblick över sin truckflotta. Uppgifterna ligger hela tiden online och uppdateras ständigt. Verktyget har automatiskt stöd för läsplatta och kommer inom kort att ha fullt mobilstöd.
    – Kunden har alltid snabb tillgång till alla uppgifter om truckarna och all information finns samlad på samma ställe.
Det här är en digital utveckling som kunderna efterfrågar och som vi nu erbjuder. Vi förbättrar vår service ytterligare genom att hjälpa kunden att få bättre kontroll över truckpark och kostnader, säger Karl Johan Lindahl.

Se även www.minatruckar.se

Kontakta Karl Johan Lindahl om du vill veta mer

Ring Karl Johan Lindahl 070-331 28 05

lang.get('article.contact.email', Karl Johan Lindahl) kj.lindahl@linde-mh.se
Kategorier

Ekonomi Service Teknik Utveckling