Mer på gång 2017 än någonsin på Linde

Mer på gång 2017 än någonsin på Linde

Det vill inte säga lite, för inom Linde händer det alltid mycket.


Profil

I min ledare i Bättre Upp inför sommaren 2016 skrev jag att ett systemskifte är på gång inom materialhantering och att det ställer krav på oss att utveckla vår organisation, vår kompetens och vårt sortiment. Denna nya verklighet blir allt tydligare och vi är väl förberedda att anta de utmaningar som väntar. Automation är kanske det hetaste området inom materialhantering.

Här kommer vi att lansera nya produkter för att möta den efterfrågan som finns. Vi har en referensanläggning på gång i Sverige och för att möta efterfrågan även organisatoriskt och kompetensmässigt anställer vi en försäljningschef enbart för automation. Vårt koncept för automatisk materialhantering gör det enkelt att komma igång. Systemet är ett av de mest flexibla på marknaden. Det är lätt att installera, det scannar av miljön själv och skickar data till truckarna som snabbt kan komma i produktion – och dessutom innebär det inga stora initiala investeringar i infrastruktur.

En ny batteriteknik kommer att få sitt definitiva genombrott – litiumjon. Vi räknar med att öka försäljningen rejält av truckar med litiumjonteknik till nästa årsskifte. Vårt produktsortiment kommer att utökas ytterligare under året. I förra numret av Bättre Upp presenterade vi MT 15, en lätthanterlig och prisvärd låglyftare som vi tror mycket på. Det samma gäller nya ePicker, som är speciellt utvecklad för den växande e-handeln.

Fler produktnyheter kommer – håll ögonen öppna! Korttidsuthyrning kanske inte andas framtid vid första anblicken. Men det är precis vad det gör. Fler och fler kunder behöver snabbt utöka sin truckflotta vid arbetstoppar, och här ska vi bli ännu bättre på att leverera vad som behövs. Det gör vi genom att erbjuda ännu fler korttidstruckar, genom ökad tillgänglighet och ökad närvaro på marknaden.

Organisatoriskt har vi också anställt en kommersiell chef. Peter Pettersson kommer att ansvara för hela vårt erbjudande, och till exempel genomföra konceptet sales & service som en gemensam funktionslösning. Att en person får ett samlat ansvar för vårt totala erbjudande innebär att vi får bättre processer internt och externt, vilket i sin tur betyder att vi blir attraktivare som leverantör och samarbetspartner.

Sammanfattningsvis – det händer väldigt mycket i en relativt mogen bransch. Vi är med på den resan. Dels genom vår position som marknadsledare, dels genom vår ägare KION som den senaste tiden har förvärvat flera starka företag och varumärken. Det innebär att både den koncern vi ingår i och vi som enskilt bolag kommer utvecklas starkt under kommande år. Och det kommer givetvis våra kunder till godo.
Framtiden är underbar.

Vi ses snart igen.
Bengt Alestig, VD Linde Material Handling