Linde viktig faktor i unika projekt

Linde viktig faktor i unika projekt

Den 3 juni startade Samcity, ett unikt projekt i Malmö. Knappt tre månader senare, den 1 september, drar Citylogistik igång i Stockholms innerstad. Båda projekten har som mål att förbättra trafikmiljön i city genom att effektivisera gods-och avfallshanteringen. Och båda innebär en fördjupning av samarbetet mellan Ragn-Sells och Linde.


Arbetsmiljö

Rickad Nilsson är säljare på Ragn-Sells och ansvarig för konceptutveckling i Samcity-projektet i Malmö. Projektet drivs och finansieras av Malmö stad, Malmö kommun, fastighetsägare, butiksägare, åkeriföretag och innovationsmyndigheten Vinnova.

 – Utgångspunkten för projektet är att vi genom samlastning vill minimera utsläppen i city och därmed göra stadskärnan mer attraktiv, säger Rickard.

Både i Malmö och Stockholm körde speditörerna tidigare oftast ut godset till respektive kund i city. Nu körs godset istället till en central terminal, i Malmös fall Triangeln, i Stockholm Klara Zenit. I terminalerna lastas det gods som ska ut på citystråket om till eldrivna tåg. Det är här Ragn-Sells och Linde kommer ut i bilden.

Linde P250 i Malmö

– Vi tar över hanteringen och kör ut godset till kunderna med hjälp av miljövänliga Linde-truckar (P250) med semitrailers. På tillbakavägen har vi möjlighet att ta med gods tillbaka från kunderna eller avfall som processas i vår stora station under Hötorget i Stockholms city, säger Erik Wastessson, avdelningschef för servicetjänster på Ragn-Sells region Mitt.

 I Stockholms drivs projektet av Stockholms stad. Här, liksom i Malmö, är det resultatet av ett nytänkande med många vinnare. Framför allt miljön, men även fastighets- och butiksägare tjänar på att gods- och avfallshanteringen blir mer effektiv. Och, givetvis, invånare och besökare, som kan njuta aven trevligare stadsmiljö.

 I Malmö tittade man på hybrid- och dieselfordon innan man beslutade att använda Linde.

 – Vi på Ragn-Sells har jobbat länge tillsammans med Linde och jag insåg att här hade vi ju det fordon vi letade efter. En eltruck som, vill jag säga, är en sensation i sammanhanget. Den är miljövänlig, pålitlig och driftsäker. Vi har dessutom skapat en lösning med solceller som driver trailern. Så vi har en evighetsmaskin, säger Rickard Nilsson.

Mer information på:

www.samcity.se

Kontakta Daniel Olsson om du vill veta mer

Ring Daniel Olsson 070-328 01 12

lang.get('article.contact.email', Daniel Olsson) daniel.olsson@linde-mh.se
Kategorier

Arbetsmiljö Dagligvaror Miljö Produktion