Kronjuvelen uppfyller höga krav i hela logistikkedjan

Kronjuvelen uppfyller höga krav i hela logistikkedjan

I Uppsala ligger kronjuvelen i läkemedels­koncernen Fresenius Kabis globala verksamhet. Som inom all liknande industri är kraven på spårbarhet, märkning och andra kontroll- och säkerhetsaspekter rigorös. Höga krav ställs också på de truckar som jobbar i den välplanerade logistikkedja som avslutas med utskeppning av 100 000 pall per år från fabrikens färdiglager.


Case

Hur gärna vi än vill får vi inte tillträde till hjärtat av fabriken. En lång gång med automatiska dörrar som släpper in och ut förarlösa truckar skiljer lagret från produktionsdelen hos Fresenius Kabi i Uppsala. Eftersom det handlar om renrumsproduktion gäller strikta regler både för klädsel och för vilka som får komma in i det allra heligaste.
    Fabriken i Uppsala tillverkar nutritionslösningar och narkosmedel för den globala marknaden. Nutritionslösningar ges till patienter som behöver näringstillskott intravenöst i form av fettlösningar, aminosyror, glykos och vitaminer. Fresenius Kabi tillverkar en trekammarpåse för näringslösningar som innehåller tre olika ingredienser. Dessa mixas och ges till patienten via blodet (dropp). Påsen består av 23 olika plaster och lösningarna är förpackade i en helt syrefri miljö.
    – Det här är vår storsäljare. Den kan skräddarsys helt efter patientens behov, från 900 till 2500 kalorier, berättar Jan Sjöberg, sektionschef för logistik i Uppsala.
    När det gäller narkosmedel har Fresenius Kabi tagit fram ett preparat som inte bara verkar snabbt, utan också snabbt försvinner ur kroppen. Det gör att patienten kan resa sig och gå i princip omedelbart efter en operation.
Det är förstås om logistik det här ska handla. Men innan vi går ut i lagret får vi en lektion i fettlösningar och narkosmedel som är intressant och fascinerande. Och inte minst, om det stora fokus på kvalitet och säkerhet som finns i företaget.
– Vi har 7 500 aktiva instruktioner för kvalitet och säkerhet, bara här i Uppsala, säger Jan Sjöberg.
    Fresenius Kabi och Linde har en lång historia tillsammans. I dagsläget går 63 truckar i Uppsala, varav 45 i fabriken och 18 i lagret.
    – Truckarna går dygnet runt. Vi har kontinuerlig femskiftsform sedan 2006, berättar Jan.
    – Det ställs höga krav på att de är tillgängliga hela tiden, förklarar Fredrik på logistiksupport. Blir en truck stående är det bara att slänga sig på telefonen.
    Nu händer det inte särskilt ofta, om någonsin. Lasse Lundh är servicetekniker på Linde och har Uppsalafabriken som bas. Förutom att ansvara för service och underhåll har han också konstruerat det vinschsystem för batterier som finns på två ställen i lagret. Med hjälp av systemet byts ett 1895 kilo tungt batteri på mindre än fem minuter. Föga förvånande anses Lasses uppfinning som enkel, genialisk och funktionell. Förmodligen ovärderlig också, även om ingen uttrycker det på det viset. Geniet själv, han ler och tackar för uppmärksamheten när vi berättar att vi ska nämna hans uppfinning i den här artikeln.
    Förr ägde Fresenius Kabi sin truckpark. Nu är det rentalavtal som gäller, vilket innebär en fast månadskostnad för truckar, service och underhåll. Just nu ska 23 truckar bytas ut och har börjat levereras. Truckparken består av ledstaplare plus smalgångstruckar som går i färdiglagret.
    År 2008 innebar en brytpunkt för lagerverksamheten på Fresenius Kabi.
    – Volymerna ökade och vi hade temporära lagerlösningar som inte fungerade så tillfredställ­ande, säger Jan Sjöberg. Hela lagret fick en ny inredning och i samband med det bytte vi från skjutstativare till smalgångstruckar.
    Våren 2009 var lagret klart och man gick över till smalgångstruckar. Förändringen gick snabbt.
    – Det tog en kvart, sedan var förarna i gång.
Så enkla är K-truckarna att köra, säger Jan och ler.
    Lagret består av två avdelningar som ligger intill varandra. Den högra delen är råvarulager, den vänstra färdiglager. Lagret är ett höglager med 7 100 platser. Den högsta balken ligger på 9,60 meter. Lagret är utrustat med närvarostyrd belysning och håller en temperatur på mellan 15 och 25°C. Det är en skön miljö som truckförarna har att jobba i. Även förarmiljön är komfortabel och K-truckarnas design har gett tydliga avtryck i minskad sjukfrånvaro och mindre besvär med axlar och nacke.
    – Tidigare hade vi en hel del slitage på axlar, nacke, armar och armbågar. I smalgångstruckarna kan förarna variera arbetsställningen på ett annat sätt. Ergonomiskt har K-truckarna inneburit ett stort lyft. Idag har förarna inga problem med axlar och nacke, säger Jan Sjöberg.
    Både de truckar som går i renrumszonen och K-truckarna i lagret är specialutrustade till viss del. Truckarna i renrumszonen är rostfria och har inkapslade gelébatterier. K-truckarna i färdiglagret är utrustade med backkamera och armstöd.
    – Det som saknas är kemtoa och mikro, sedan kan man bo i trucken, säger Jan Sjöberg.
    K-truckarna har också Fresenius Kabis egna truckstyrningssystem SLS och är anslutna till affärssystemet SAP. Så fort något händer i lagret, till exempel om en leverans går ut, uppgraderas affärssystemet automatiskt.
    Allt detta, och mycket annat, speglar den kontroll och säkerhet som är hörnstenarna i Fresenius Kabis Uppsala-verksamhet. Kronjuvelen glänser. Precis som den förväntas göra.

Linde truck hos Fresenius Kabi

Linde truck hos Fresenius Kabi

Nöjd personal med Linde truck hos Fresenius Kabi

Nöjd personal med Linde truck hos Fresenius Kabi

En del av lagret hos Fresenius Kabi

En del av lagret hos Fresenius Kabi

Kontakta Anders Karlsson om du vill veta mer

Ring Anders Karlsson 070-328 01 20

lang.get('article.contact.email', Anders Karlsson) anders.karlsson@linde-mh.se
Kategorier

Lager Produktion Truckar