Kommunikation har alltid varit en hörnsten

Kommunikation har alltid varit en hörnsten

Kommunikationen med kunderna har alltid varit viktigt för Linde. Bättre Upp, är en bärare av traditionen att nå ut till marknaden på ett effektivt sätt. Nu satsar vi ännu mer på digitala medier, bland annat med en hemsida kring Bättre Upp.


Profil

Vad är det framför allt som Linde är duktiga på inom kommunikation?
– Vi har en tradition av att kommunicera med marknaden som sitter djupt rotad i företagets själ. Framför allt är vi duktiga på att bygga relationer med kunderna. Det gör vi på alla nivåer och alla på företaget  är involverade.

Relationsbyggande är en av Lindes viktigaste kommunikations­kanaler. Vad kommer det sig att just den har blivit så stark?
– Tack vare att vi är extremt kundorienterade. Många blir förvånade att vi är så kundfokuserade som vi är. Det är en direkt följd av att vi löser kundens problem och anpassar oss till kundens verksamhet med våra lösningar. Då blir man kundfokuserad. Den inställningen grundlades på Per-Mårten Erikssons tid och kommer alltid att vara ett signum för oss.

Bättre Upp är en omtyckt kundtidning som trycks i 17000 exemplar. Vilken roll spelar den?
– Det är givetvis en styrka att ha en kundtidning med ett intressant och varierat innehåll som är anpassat till vad kunden vill veta. Bättre Upp har kommit kontinuerligt under många år. Jag tittade i min egen samling nyss och hittade ett jubileumsnummer från 1994. Första numret av Bättre Upp gavs ut 1988.

Med digitala nyhetsmail och en ny webb kring Bättre Upp satsar ni nu mer på moderna medier. Vad är tanken bakom det?
– Precis som våra produkter ska vår kommunikation vara modern. Det behövs en mix av traditionella och digitala medier och vi blir bättre och bättre att få ihop den mixen. Mognaden för kommunikation via sociala medier är mycket större hos kunderna än för bara några år sedan. Vi ska inte bara hänga på det tåget, utan helst ligga i frontlinjen. Lanseringen av www.battreupp.se är ett viktigt steg på vägen.

Hur viktigt är kommunikation för Linde?
– Jätteviktigt; för oss, för kunden och för affärerna. Att köpa en truck är komplext, det finns många aspekter att ta hänsyn till. Att i en sådan situation kunna kommunicera vilka skillnader som finns och varför är oerhört viktigt. En Linde-truck innehåller många inbyggda fördelar som är standard hos oss, men optioner hos konkurrenterna. En Linde-köpare får alltså mer för pengarna, och det är viktigt att vi tydligt kommunicerar att Linde är ett bättre köp.

Du sa förut att alla på Linde på olika sätt är involverade i kund­relationen. Det innebär att alla Linde-medarbetare är kommunikatör­er och marknadsförare?
– Absolut. Inte minst vår serviceorganisation, som är Sveriges bästa. Varje servicetekniker jobbar nära sin kund, i många fall har vi en eller flera tekniker ständigt på plats hos kunden. Där arbetar de med bemötande och kundrelationer konstant, varje dag, varje minut de är där. För ytterst är det våra tekniker som ser till att kundens verksamhet rullar på utan stopp. Teknikerna är mycket goda kommunikatörer och marknadsförare av vårt varumärke.

I dagens blixtsnabba informationssamhälle kan det bli för mycket information. Hur förhåller sig Linde till det?
– Vi är mycket medvetna om det. Jag kan bara gå till mig själv och hur jag själv vill ha det i vardagen. De mail jag läser innehåller relevant information som intresserar mig, resten av mailen slänger jag ofta utan att ens ha öppnat dem. Likadant är det för kunderna och vi måste tänka på vad mottagaren är villig att läsa och när. Volym och mängd är inte melodin. Mailbombning tror jag inte på. Däremot relevant information vid rätt tillfälle. Och den kan man tillhandahålla på många olika sätt.

Kontakta Karl Johan Lindahl om du vill veta mer

Ring Karl Johan Lindahl 070-331 28 05

lang.get('article.contact.email', Karl Johan Lindahl) kj.lindahl@linde-mh.se