Intelligenta kommunikationssystem förändrar logistiksektorn

Intelligenta kommunikationssystem förändrar logistiksektorn

Tobias Zierhut är chef för Product & Service Marketing på Linde Material Handling i Tyskland. I sin ledare tar han bland annat upp vad intelligenta system och individualisering av truckar betyder för framtidens materialhantering.


Profil

Förr handlade materialhantering mest om trucken i sig. I framtiden kommer fokus att ligga på hur trucken och användaren kommun­icerar, om samarbete mellan arbetsredskap och människa. Datakommunikationen kommer att förändra logistiksektorn via intelligenta system och integration. Vi kommer att gå från truckorientering till systemorientering.

Grunden är fortfarande densamma. Truckförarna ska jobba säkert. Godset ska hanteras på ett tillförlitligt sätt. Och allt ska ske effektivt. Men tillvägagångsättet kommer som sagt att förändras. Innovativa it-lösningar gör att våra kunder kan jobba ännu effektivare och säkrare. Downtime, den tid när trucken står still och är improduktiv, kommer att minska. Dels tack vare förebyggande underhåll som går lättare att planera, dels tack vare bränsleceller och litiumjonbatterier som kommer att förbättra och effektivisera energitillförseln till truckarna.

Är det endast större företag som kommer att dra nytta av den här utvecklingen?

Inte alls. Jag kan försäkra att även mindre och medelstora företag kommer att kunna effektivisera sin verksamhet tack vare digitala kommunikationssystem. Våra truckar kommer alltså att bli smartare. De blir också mer individ- och kundanpassade. Vi ser en betydande ökning av skräddar­sydda lösningar. Under de senaste tio åren har inget annat kundsegment haft en motsvarande tillväxt än den vi nu ser för kundanpassade lösningar (customized options, CO). Förra året var en tredjedel av alla truckar som lämnade våra produktionsanläggningar kundanpassade på något sätt. Drygt tio år tidigare var den siffran 20 procent. Den här utvecklingen har fått till följd att vi numera har dedikerade CO-team i våra fabriker som hanterar tusentals anpassade lösningar varje år. Vi använder begreppet ”Engineered for your performance” när vi pratar om våra truckar. Truckarna är konstruerade för det arbete de ska utföra. Det stämmer till fullo när det gäller kundanpassade truckar.

Robottruckar är en annan del av framtiden. Ibland får jag frågan när genombrottet för den här typen av truckar ska ske. Jag svarar att vi är mitt inne i genombrottet. Under de senaste två åren har vi presenterat flera truckar anpassade till ett automatiserat system. I slutet av 2016 kommer vi att ha den mest innovativa automatiserade lösningen på marknaden. Systemet är robust, säkert och tillförlitligt, vilket är särskilt viktigt vid komplexa processer. Robottruckar betyder säkrare och mer effektiv materialhantering. De är i ständig rörelse, de håller alltid samma hastighet – och de minskar kostnader.

Service har länge varit vitalt inom materialhantering. I fram­tiden kommer servicefrågorna att bli ännu viktigare. Våra kunder vill givetvis undvika downtime. Och de kan göra det genom att använda de intelligenta kommunikationssystem jag har skrivit om tidigare. Med system som Connect kan servicen planeras på ett bättre sätt, serviceåtgärder kan förprogrammeras och information kan analyseras så att truckens status är konstant.

Linde är ett företag som ständigt utvecklas på många plan. Om jag ska välja en av många fördelar vi har jämfört mot våra konkurrenter är det – våra medarbetare. Och då menar jag alla; säljare, tekniker, produktionsmedarbetare, alla. De ger lite mer, anstränger sig lite extra för våra kunders skull. De gör det till och med på fritiden. Givetvis leder det till utveckling.

Kan man prata om en speciell Linde-anda?

Absolut, och den kommer sig av en över­tygelse om att vi tillverk­ar och säljer det bästa.

Avslutningsvis, några ord om framtiden. Integrationen mellan truck, förare och system blir en framgångsfaktor, både för våra kunder och för oss. Flexibilitet är en annan; förmågan att tänka annorlunda, att komma med innovationer och koncept som ingen annan har tänkt på. Våra truckar kommer att bli mer komplexa, men även basmodellerna kommer att finnas kvar. Det besökarna såg på World of Material Handling i våras kommer att kunna upplevas, inte bara gå att läsa om på ett datablad.

På Linde har vi alltid haft öppna sinnen. Det måste vi ha i ännu större utsträckning i fortsättningen. Vi ska väcka positiva känslor hos våra kunder genom att visa hur saker och ting kan göras inom framtidens materialhantering.

En sak är säker; framtiden blir både utmanande och komplex. Framför allt blir den rolig.
Kategorier

innovation Mässa