Inbyggd intelligens ger rätt kläm på materialhanteringen

Inbyggd intelligens ger rätt kläm på materialhanteringen

Vi jobbar mycket med skydd och säkerhet. Först och främst gäller det personsäkerhet, men även säkerhet i hanteringen av pappersrullar. Det är där Lindes specialutvecklade truckar kommer in i bilden.


Case

Utanför lagret på baksidan av fabriken lossas lasten från en av de 27-28 långtradare som varje dag kommer till Mondi Packaging i Örebro. Oscar Witt väntar i sin truck i öppningen mot lagret medan hans kollega lyfter en rulle från bilen. Överlämningen mellan de båda truckarna går smidigt. Klämman på Oscars truck tar mjukt tag runt rullen, håller den stilla någon sekund innan trucken backar in på lagret. Under den sekunden har det skett något som radikalt har ökat kvaliteten på hanteringen av rullen.

Färre kant- och klämskador

Trucken har inbyggd intelligens med tiltvinkel-automatik och klämkraftskontroll, säger Kjell Augustsson, säljare på Linde. Innan rullen lyfts in på lagret känner en dator i trucken av rullens vikt och vinkel och ger en signal till stativet och klämman. Det gör att stativet alltid håller rullen i lod oavsett belastning och att klämman alltid tar tag runt rullen med rätt kraft.

Vad innebär det för kunden?
Kantskadorna minskar, eftersom rullen alltid ställs ner rakt på golvet eller ovanpå en annan rulle. Klämskadorna minskar också. Om klämman tar tag för hårt i rullen, blir den oregelbunden i formen och det innebär stora problem när rullen ska gå genom en pappersmaskin, till exempel. Tack vare klämkraftkontrollen slipper man sådana problem.

Säkerhet i alla led

Mondi Packaging i Örebro konverterar papper. Rullar med baspapper eller wellpapp kommer från pappers- och förpackningsindustrin till Örebro. Här beläggs papperet med PE-plast och skickas vidare i distributionskedjan för att till slut hamna som färdig förpackning till olika produkter ute i butik.
    – Det plastbelagda papperet ger skydd mot bland annat fukt, fett, lukt och smak, berättar Bengt Berntson, chef för den interna logistiken på företaget.
    Innan vi har gått in i produktionen har vi gått igenom företagets ”Golden rules”. De är sex till antalet, grunden i Mondis säkerhetsarbete.

Två av punkterna tar upp fordonssäkerhet och lyft- och materialhantering:
•     Är ditt fordon i gott skick och är lasten säkrad?
•     Är det säkert att lyfta och hantera lasten och använder du rätt utrustning?

Vi har dragit ner hastigheten på truckarna från 22-23  kilometer till 15. Alla förare ska ha säkerhetsbälte och vi har daglig tillsyn av truckarna, säger Bengt Berntsson och tillägger: Vår strävan är att varken entreprenör, kund eller anställd ska komma till skada då man samarbetar med Mondi.

Imponerande, intelligent, genomtänkt

Lagret är imponerande. Snyggt och rent med tydliga pallplatser, 363 stycken i sju rader. I sam-band med att det nya lagret togs i bruk 2005 gjordes den interna logistiken om och hanteringen kvalitetssäkrades på många olika sätt.
    – När det gäller materialhanteringen försöker vi ligga steget före, vi försöker se kundens krav framåt i tiden, säger Bengt Berntsson, själv en av arkitekterna bakom det nya lagret.
    – Det handlar till exempel om att minska antalet klämskador och att inte vi ska vara skyldiga till att det levereras rullar som inte går att köra i pappersmaskinerna.
    Här spelar de specialutvecklade truckarna (Linde H50 i 394-serien) en viktig roll.
    – Förr hade vi manuellt klämtryck från styrka 1-4 i truckarna. Jag frågade grabbarna vilket klämtryck de oftast använde och de svarade ”mest 4, ibland 3”. Idag används alla lägena, men det är trucken som sköter det själv. Kläm-trycket blir alltid rätt. Intelligensen i klämman gör att materialskadorna minskar.

Linde H50 med klämaggregat

Linde H50 med klämaggregat

Bengt Berntson truckansvarig på Mondi Packaging

Bengt Berntson truckansvarig på Mondi Packaging

Linde H50 med klämaggregat

Linde H50 med klämaggregat
Kategorier

Klämaggregat Säkerhet Truckar Utveckling