Här jobbar truckförarna många timmar i sträck

Här jobbar truckförarna många timmar i sträck

Så här kan en truckförares arbetsmiljö se ut. Borde inte den vara så ergonomisk och användarvänlig som möjligt? På Linde har vi alltid ansett det. Vi vill motverka förslitningsskador och därför tänker vi alltid ergonomi när vi utvecklar våra truckar. Linde är ensamma på marknaden med ett frikopplat chassi som motverkar vibrationer på alla motviktsmodeller.


Arbetsmiljö

Varje år skadar truckkörning nästan 800 människor i Sverige så pass mycket att de tvingas vara borta från jobbet. Förslitningsskador på nacke, skuldror och rygg är en vanlig orsak, och därför är det viktigt att truckföraren har en ergonomisk arbetsmiljö.
    Förarna arbetar ofta i vridna arbetsställningar. Blicken är i körriktningen, medan resten av kroppen måste anpassas till förarplatsen/ståplattan eller manöverreglaget. Det här är en vanlig orsak till att truckförare får besvär med nacke och skuldror.
    Lösningen på problemen är att satsa på ergonomi i förebyggande syfte. Enligt Arbetsmiljöverket visar
undersökningar att en satsning på ergonomiska hjälpmedel och en bra teknik vid truckkörning ger många positiva effekter. Bland annat ökad precision, minskat antal fel, kortare inlärningstid, minskad tidsåtgång för att lösa en uppgift, minskad trötthet och minskad fysisk belastning.
    Det lönar sig att investera i ergonomi.
Kategorier

Arbetsmiljö Ergonomi komfort