Första hållbarhetsrapporten från Linde

Första hållbarhetsrapporten från Linde

På Linde strävar vi alltid efter att utveckla oss och våra produkter vidare på ett hållbart sätt. Nu publicerar vi den första hållbarhetsrapporten som beskriver hur vi arbetar med de här frågorna i hela organisationen.


Arbetsmiljö

I hållbarhetsrapporten presenteras bland annat våra långsiktiga målsättningar och åtgärder. Några av de viktigaste målen är hållbara och säkra produkter, effektiv tillverkning och en säker och hälsosam arbetsmiljö.

– För oss innebär det exempelvis att hitta nya sätt att reducera vår energiförbrukning, minska utsläppen och att öka vår användning av eldrivna fordon, säger Sabine Neuß, Chief Operating Officer på Linde Material Handling. Vi är fast beslutna att hitta fler sätt att spara energi i produktionen. Ett exempel är vår nya anläggning i Tjeckien som är utrustad med LED-belysning från start. Vi arbetar även aktivt med sociala och ekonomiska aspekter. Hälsa och säkerhet för våra medarbetare är nyckelord i det här sammanhanget.

– Många av de aktiviteter som vi som företag genomför påverkar människor runt om oss, direkt eller indirekt. Här måste vi agera på ett hållbart och ansvarstagande sätt. Genom att utveckla tillförlitliga och säkra produkter, tjänster och lösningar, samt tillämpa etiska principer i vårt dagliga arbete och ställa hållbarhetskrav på våra leverantörer kan vi uppnå detta, säger Andreas Krinninger, CEO på Linde Material Handling.

Rapporten kan du ladda ner här http://report.linde-mh.com.
Kategorier

Arbetsmiljö Miljö Truckar