Fokus på funktion i unikt avtal

Fokus på funktion i unikt avtal

Utåt sett syns inte skillnaden. Men på papperet är den klar och tydlig. I slutet av 2006 blev affären klar. Då köpte Lindetruckar hela truckflottan av DHL Exel Supply Chain i Örebro och Klippan. Som i sin tur hyr tillbaka truckarna i ett unikt så kallat funktionsavtal.


Case

Att företag out-sourcar hela eller delar av sin verksamhet blir allt vanligare. Även inom transportbranschen, där DHL är en stor aktör. DHL Exel Supply Chain i Örebro och Klippan hade 260 truckar, som naturligtvis stod för ett stort ekonomiskt värde och därför belastade balansräkningen. Bättre då att sälja hela flottan och hyra tillbaka den. Ett intelligent företagsekonomiskt grepp som innebar att värdet på truckflottan förbyttes i en hyreskostnad.
    – Jag skulle tro att kostnaden för att ligga på truckflottan var 10-15 miljoner kronor, säger Sven-Olov Kjellström, ansvarig för service och underhåll på DHL Exel Supply Chain i Örebro.
    Affären och det nya funktionsavtalet (som gäller från och med 1 april 2007) gör att DHL optimerar sin truckflotta. Det vill säga man har det antal truckar man behöver, med den funktion som behövs för att lösa de uppdrag som ska utföras på lagret.
    I Örebro och Klippan utför DHL skräddarsydda integrerade tredjeparts-logistiklösningar åt kunder i dagligvarubranschen.
    – Det innebär att dessa kunder har lagt ut hela sitt logistikflöde på oss, och alltså inte har några egna lager och transport. I vårt arbete ingår in- och utleveranser, ommärkning av gods, specifika kundpackningar, och displaybyggnationer, förklarar Staffan Östman, produktionssamordnare på DHL i Örebro.

Alltid rätt truck på rätt ställe

På fyra lager i Örebro och ett i Klippan rullar idag större delar av den truckflotta som Linde köpte av DHL. Men vad innebär då ett funktionsavtal?
– Enkelt förklarat kan man säga att vi hyr truckar efter funktionsbehov, säger Sven-Olov Kjellström. Får vi in en ny kund och har behov av annan funktion, då byter vi trucktyp. Därför har vi alltid rätt truck på rätt ställe.
    Exempel på sådana funktioner är Double Deep-hantering (två pallar på samma truck), långsideshantering eller specialhantering av kvartspall, vilket i DHL:s fall kräver ett 3-gaffelsystem.
    – Linde är hela tiden behjälpliga när vi diskuterar en ny funktion, säger Sven-Olov Kjellström. Det nya avtalet har gjort att vi har mer kontakt med Linde än tidigare, vi har kommit varann närmare på något vis.

Minimiflotta och korttidstruckar

Karl Johan Lindahl, som var med och förhandlade fram avtalet, förklarar mer kring dess innehåll:
    – Vi ska bland annat hålla en minimiflotta som täcker DHLs grundbehov. Vi är också ålagda att ha ett antal korttidstruckar. Det innebär att vi ska hålla ett visst antal truckar ett visst antal dagar per år för att balansera topparna på lagren i Örebro och Klippan.
    – Vid vissa tider på året, jul och påsk till exempel, har DHL högt tryck på hanteringen av godis. Då kan de ropa in extra plocktruckar för ett visst antal dagar. På samma sätt som vi står till tjänst med korttidstruckar kan DHL lämna tillbaka truckar när de har dalar i sin verksamhet. Med andra ord, det är ett mycket flexibelt avtal.

Linde levererar till DHL Exel Supply Chain

Linde levererar till DHL Exel Supply Chain

Full kontroll i en Linde truck

Full kontroll i en Linde truck

Linde truck på DHL Exel Supply Chain

Linde truck på DHL Exel Supply Chain

Staffan Östman, produktionssamordnare på DHL i Örebro.

Staffan Östman, produktionssamordnare på DHL i Örebro.
Kategorier

Dagligvaror Lager Tredjepartslogistik Truckar