En legend fyller 50

En legend fyller 50

Nej! Sa de flesta skeptiskt när Linde lanserade hydrostattekniken 1960. Ja! Sa allt fler när tröskeln till det nya var övervunnen och genombrottet ett faktum.


Produkter

Göran Nylén, tidigare teknisk chef på Linde, minns motståndet mot den nya tekniken.
– Alla var mer eller mindre skeptiska då. Hydrostatisk transmission fungerade ju inte som man var van vid. Idag tittar allt fler på truckar med hydrostatteknik. Framför allt av arbetsmiljöskäl. Hydrostatisk transmission innebär att föraren behöver göra färre rörelser.

Genombrottet för hydrostattekniken kom på 80-talet. På 90-talet ökade försäljningen ytterligare och fler modeller med hydrostatisk transmission kom till. Hydrostatisk transmission är en förnämlig teknik, säger Göran Nylén. Vi använder tekniken i förbränningsdrivna truckar på upp till 18 ton.
– Tekniken fungerar bäst när man gör många växlingar mellan fram- och bakåtkörning och när det krävs stor precision i arbetet. Hydrostaten är ypperlig vid intensiv hantering på ett pappersbruk, till exempel.
Apropå pappersbruk så sålde Linde sin första hydrostattruck till dåvarande Frövifors bruk.
– Där fick förarna omedelbart känslan av att de hade trucken i sina händer på ett annat sätt än tidigare, säger Göran Nylén. Allt fler pappersbruk blev senare kunder när de insåg fördelarna med tekniken och den förbättrade ergonomi den innebär för föraren.

Han fortsätter:
– Skador på förarna minskar tack vare tekniken. Den innebär en annan körteknik och för med sig ett lugnare körsätt. Och en skonsammare hantering av godset.
I en artikel i en facktidning redogör Göran Nylén för den hydrostatiska transmissionens fördelar.

Här följer ett axplock ur texten:
”En fördel med den hydrostatiska kraftöverföringen är att antalet spak- och pedalrörelser vanligen reduceras i jämförelse med en hydrodynamisk kraftöverföring. Behovet av växellåda elimineras, och trucken kan i princip köras med en eller två gaspedaler. En annan fördel med hydrostatisk kraftöverföring är att den kan användas för att bromsa trucken. Truckens rörelseenergi tas upp av motor och kraftöverföringssystem, vilket innebär att truckens bromsar endast nyttjas i begränsad omfattning.”

Grattis hydrostattekniken!
Kategorier

Teknik