Dieseltruckar från Linde har de lägsta avgasutsläppen

Dieseltruckar från Linde har de lägsta avgasutsläppen

Som en del av Lindes utvecklingsstrategi, används utvärderingar av miljöprestanda för att analysera och dokumentera produkternas miljöpåverkan under hela deras livscykel.


Arbetsmiljö

Som en del av Lindes utvecklingsstrategi, används utvärderingar av miljöprestanda för att analysera och dokumentera produkternas miljöpåverkan under hela deras livscykel.
Avgasutsläpp från Lindes förbränningsmotorer har nu utvärderats som en del av denna process, och resultatet är sensationellt. I det största segmentet - truckar med en kapacitet på mellan 2,5 och 3,5 ton – är Lindes dieseltruckar de renaste. Lindes dieseldrivna truckar producerar också några av de lägsta utsläppen i övriga klasser på upp till 2,5 ton och 4 till 8 ton.

Med sin Linde H25 till H35 EVO diesel är Linde den enda trucktillverkaren som kan möta de stränga Steg IIIB utsläppsdirektiven 97/68/EG och 2004/26/EG för mobil utrustning, som har gällt för 37-55 - kW klass sedan januari 2013.

Kontakta Karl Johan Lindahl om du vill veta mer

Ring Karl Johan Lindahl 070-331 28 05

lang.get('article.contact.email', Karl Johan Lindahl) kj.lindahl@linde-mh.se
Kategorier

Arbetsmiljö Miljö Teknik Truckar