DHL Freight valde Linde som enda leverantör

DHL Freight valde Linde som enda leverantör

Efter en upphandling våren 2014 fattade DHL Freight beslutet: Vi ska använda 
Linde som enda leverantör av truckar till 22 terminaler. – Unikt och förstås mycket glädjande, säger Kalle Lindahl, marknadschef på Linde.


Case

DHL Freight har terminaler från Luleå i norr till Malmö i söder. Tidigare har man haft tre truckleverantörer. Men efter upphandlingen i våras är det alltså numera bara en.

– Vi levererar mestadels nya truckar, men också ”Approved trucks”, det vill säga fabriksrenoverade
begagnade Linde-truckar. Den flotta vi levererar består av ett begränsat antal standardmodeller som är utvalda utifrån DHL:s verksamhet, förklarar Kalle Lindahl.

Modellerna det gäller är elmotviktare 1,6 och 2 ton för lastning och lossning samt dubbelstaplaren
L12LSP med skyddad åkplattform och förarskydd.

De första truckarna är redan på plats på fem av de 22 terminalerna. Från och med den 1 oktober finns det enbart Linde-truckar på DHL Freight anläggningar i Malmö, Helsingborg, Borås, Jönköping och Göteborg. Truckarna ska vara bästa tänkbara redskap i vår verksamhet Som Equipment manager på DHL Freight har Morgan Wörding varit en av huvudpersonerna bakom avtalet mellan DHL Freight och Linde. Här är hans syn på affären.

Vad är anledningen till att ni ville skära ner antalet leverantörer till en enda?

– Det nya avtalet gäller DHL Freight, som är ett av de fyra DHL-bolagen. De senaste fem åren har vi haft ett funktionsavtal med Linde på fyra terminaler. Detta samarbete har vi nu utökat med ytterligare 18 terminaler. Linde blir vår huvudleverantör av truckar i fem år framåt. Att samordna och tillgodose behovet med en leverantör ger flexibilitet och är ekonomisk fördelaktigt för båda parter.

Vilka kriterier hade ni vid valet av leverantör?

– Processen har pågått under en längre tid med omfattande utvärderingar genom interna arbetsgrupper och längre demoperioder. För att konkret nämna några hårda och mjuka kriterier kan jag säga: energieffektivitet, ergonomi, miljö, säkerhet, körglädje, service och tillgänglighet. 

Hur ser er nya flotta ut? 

– Det är en kombination av motviktstruckar, pallstaplare och palltruckar.

När det gäller truckparken, vad är viktigt för er förutom att truckarna är funktionella och pålitliga?

– Avtalet berör i huvudsak hämtnings- och distributionsterminaler. Det är en mycket tuff miljö för truckar där slitage och skador är stort och vanligt förekommande. Vi behöver truckar som kan hantera denna miljö, som är driftsäkra och klarar att rulla dygnet runt. När en truck behöver service, reperation eller underhåll så måste det ske effektivt med minimal stilleståndstid. Truckarna ska uppfylla alla arbetsmiljörelaterade krav och vara bästa tänkbara arbetsredskap i vår verksamhet.

Vad var utslagsgivande för valet av Linde?

– Linde har i en upphandlingsprocess offererat DHL Freight ett funktionsavtal som innebär att Linde sköter all drift och underhåll av truckarna. Vi på DHL Freight kan därmed ägna oss åt vår kärnverksamhet och tryggt förlita oss på att truckarna är operationella och väl fungerande när vi behöver dem. Vi valde Linde för dess innovativa truckar som vi anser vara marknadsledande i sitt slag. En rikstäckande sälj- och serviceorganisation ger den kontakt vi behöver och de krav på flexibilitet, tillgänglighet och säkerhet som vår verksamhet kräver. Lindes truckar är kostnads- och energieffektiva. Det bidrar till att DHL Freight kan minska behovet av elektricitet, vilket ger en positiv effekt på miljön. Just miljöarbete är en viktig grundsten hos DHL Freight. Sam-arbetet med Linde är ett av många exempel på DHL Freights förbättringsarbete som vi internt benämner ”The First Choice way”. Det är ett kontinuerligt arbete för att göra kunder, bolaget och våra medarbetare framgångsrika.
Kategorier

Begagnat Lager Terminal Truckar