Bli en skicklig truckförare 
– utbilda dig hos Linde

Bli en skicklig truckförare
– utbilda dig hos Linde

Investera i utbildning – det lönar sig alltid. Hos oss på Linde har du tillgång till ett brett utbildningsprogram och utbildade lärare i varje region. Gå in på vår hemsida och kolla in vårt kursprogram. Välutbildade truckförare är bättre truckförare.


Arbetsmiljö

På Linde utbildar erfarna och inspirerande lärare hundratals truckförare varje år. Vårt mål är att var och en som gått en utbildning hos oss ska bli säker och effektiv i sitt yrke, trivas på jobbet och känna stort ansvar. Utbildningen leder till ett brett och djupt kunnande. Man blir en skicklig truckförare, helt enkelt.
Arbetsmiljölagen säger att arbetsgivaren ska ge truckförare lämplig utbildning för sin arbetsuppgift. Våra utbildningar vänder sig till ordinarie truckförare, reservpersonal, underhållspersonal och andra truckanvändare. Utbildningarna följer TLP 2 (Truckläroplan 2), som är utvecklad för truckförarutbildning.
Vi anordnar även företagsanpassade utbildningar, repetitionsutbildningar och utbildar instruktörer som ska genomföra utbildningar internt på det egna företaget.
Idag sker största delen av grundutbildningen på digital väg via E-truck. Eleverna får en kod, loggar in på en hemsida, får sina frågor via datorn och kan svara med läroböcker som stöd. Steg två är att man träffas i en större grupp, repeterar teorin tillsammans och gör övningsuppgifter. Den teoretiska delen avslutas med ett slutprov, på samma sätt som när man tar körkort för bil. Därefter väntar praktikprovet, som förutom uppkörning även innefattar daglig tillsyn och skötsel.
Linde utbildar i hela Sverige. Vi har en ny utbildnings- och serviceorganisation med en utbildare i varje region.
Investera i utbildning  – det lönar sig alltid.

Bli en skicklig truckförare 
– utbilda dig hos Linde. Bild 2


Kategorier

Arbetsmiljö Lager Säkerhet Utbildning