Ännu bättre service med nya kundportalen

Ännu bättre service med nya kundportalen

Linde är sedan länge känt för sin höga servicegrad och sina goda kundrelationer. Nu ökar man servicegraden ytterligare genom att lansera en stor nyhet – Kundportalen!


Service

Kundportalen lanseras och demonstreras för första gången på Logistik & Transport-mässan i Göteborg i maj. Portalen har utvecklats under hösten och slutresultatet är ett digitalt verktyg som alla kunder kommer att ha stor nytta av.
    Via ett användarkonto med login och lösen kommer kunden till sin egen sida i portalen. När kunden loggar in laddas information från flera databaser upp på sidan – ansvarig säljare på Linde, servicetekniker plus kundens kompletta truckflotta och uppgift om var varje truck finns på arbetsplatsen.
    – Kunden får också information om alla truckars status, berättar Karl Johan Lindahl, marknadschef på Linde.
    På sidan finns en kostnadsuppföljning av truckar som servats och reparerats. Kunden kan se vilken åtgärd som utförts, vilket datum det skedde och vad det kostade.
    Portalen har en sorteringsfunktion. Med hjälp av den kan man få fram till exempel enbart skador som skett under en viss tidsperiod eller en översikt över en viss truckmodell och dess status.
    – Man kan sortera ner på enskild truck, få allmänna data om trucken och eventuella specialanpassningar.
    Fleet Control är en funktion som är under utveckling och inte är med i den första versionen av kundportalen. Med Fleet Control får kunden kontroll på antal drifttimmar, vilken förare som kört trucken och hur många timmar per dygn trucken går jämfört med möjligt antal timmar. Funktionen ger underlag för att göra truckflottan effektivare. Den innehåller även en krocklogg.
    Kunden har alltid snabb tillgång till sin sida i portalen, som även kan nås via smartphone och läsplatta.
    – Kundportalen ger kunden en samlad bild av sin flotta genom att all viktig information finns på ett och samma ställe. Det här gör att vi förbättrar vår service ytterligare och stärker relationerna med våra kunder. säger Karl Johan Lindahl.

Kontakta Karl Johan Lindahl om du vill veta mer

Ring Karl Johan Lindahl 070-331 28 05

lang.get('article.contact.email', Karl Johan Lindahl) kj.lindahl@linde-mh.se
Kategorier

Service Teknik Utveckling